Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

30.11.2018 r. - Powiatowy Konkurs Historyczny w Działoszynie

Przejdź do -  30.11.2018 r. -  Powiatowy Konkurs Historyczny w Działoszynie

30 listopada 2018r. w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny, którego tematyką było                    250-lecie Konfederacji Barskiej.

      Sejm ustanowił rok 2018 - Rokiem Konfederacji Barskiej. Celem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim,  zniesienie ustaw uchwalonych przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska sejm, dających równouprawnienie innowiercom oraz obalenie króla Stanisława Poniatowskiego. Konfederacja upadła a propaganda państw ościennych starała się wykorzystać konfederację, jako jeden z pretekstów do I rozbioru w 1772 roku. W świadomości następnych pokoleń Polaków konfederacja pozostawiła jednak po sobie trwały ślad.

W konkursie wzięło udział 8 uczennic Gimnazjum, pod opieką Pani Anny Czyżyckiej.  Celami konkursu było:

  • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski,
  • motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy historycznej,
  • rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń,
  • uczczenie 250-rocznicy wybuchu Konfederacji Barskiej.

Patronat nad konkursem objął Starosta Pajęczański Zbigniew Gajęcki. Nagrody laureatom wręczali Wicestarosta Pajęczański Paweł Sikora oraz Dyrektor RCRKiT Aldona Pol. Pan Paweł Sikora podziękował nauczycielom za wspaniałe przygotowanie uczniów,  a uczniom za zdobytą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać na dalszych etapach edukacji.

Konkurs był podzielony na 2 kategorie wiekowe. W kategorii gimnazja i szkoły podstawowe I miejsce zajęła Sandra Pielucha – uczennica klasy III b otrzymując dyplom i nagrodę książkową.

 Gratulujemy.

 

30 listopada 2018

Czytaj więcej o: 30.11.2018 r. - Powiatowy Konkurs Historyczny w Działoszynie

11.11.2018r. – Udział harcerzy z Rząśni w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

Przejdź do - 11.11.2018r. – Udział harcerzy z Rząśni w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości jest bez wątpienia jednym z najważniejszych dni w historii naszego kraju. O  100 - letniej rocznicy pamiętała również  7 Drużyna Starszoharcerska „ISKRA” z Rząśni pod opieką drużynowej - Anny Czyżyckiej. Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się na miejscowym cmentarzu Apelem Pamięci.

Harcerze zapalili znicze i złożyli kwiaty na Grobach Nieznanego Żołnierza, upamiętniając tych, którzy oddali życie walcząc o najwyższe ideały i wartości. Następnie pełnili wartę podczas   uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.  Zaśpiewali „Rotę” podczas koncertu pieśni patriotycznych „Pieśni nadziei i  zwycięstwa”, który odbył się w Gimnazjum.

13 listopada 2018

Czytaj więcej o: 11.11.2018r. – Udział harcerzy z Rząśni w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

9.11.2018 r. – Stulecie Niepodległości w Gimnazjum w Rząśni

Dnia 9 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji   100  - lecia  odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Akademię przygotowali uczniowie klas III pod  kierunkiem pani Anny Czyżyckiej  i pani Anny Tomeckiej - Siemińskiej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. 

Część artystyczna  wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano rozbiory,  powstania narodowe, I wojnę światową, która dała naszej ojczyźnie szansę na wolność. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Pani Dyrektor Beata Kałużna dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość artystyczną i wychowawczą.

Godny strój, przypięcie KOTYLIONU, wysłuchanie apelu z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,  to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy,  dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji.

10 listopada 2018

Czytaj więcej o: 9.11.2018 r. – Stulecie Niepodległości w Gimnazjum w Rząśni

9.11.2018r. - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

W dniu 9 listopada odbył się  etap szkolny kuratoryjnego konkursu z historii, gdzie udział wzięło 13 uczennic z klas III.  

Celami konkursu było min.: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów historią, motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z historii, rozwijanie umiejętności pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi, rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo-skutkowym, tworzenie możliwości do współzawodnictwa. 

Alicja Włodarczyk i Wiktoria Wosinek zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

9 listopada 2018

Czytaj więcej o: 9.11.2018r. - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

8.11.2018r. - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie

W dniu 8 listopada odbył się  etap szkolny kuratoryjnego konkursu z wiedzy o społeczeństwie, gdzie udział wzięło 9 uczennic z klas III.  

Celami konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą o społeczeństwie, promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu.

 

8 listopada 2018

Czytaj więcej o: 8.11.2018r. - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie