30.01.2018r. - Konkurs Historyczny „Tradycja i Pamięć”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2018

Uczennica naszego Gimnazjum – Alicja Włodarczyk wzięła udział w festiwalu historycznym obejmującym swoim zasięgiem województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie. Celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kosma Złotowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Schreiber – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. IV edycja Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć” upłynie pod hasłem „Drogi do niepodległości” Uczennica przygotowała prezentację multimedialną zgodnie z regulaminem konkursu na temat: „Partie polityczne w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”.