Strona główna


Artykuły

14.01.2018r. - Harcerki podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Przejdź do - 14.01.2018r. - Harcerki podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Harcerki z 7 Drużyny Starszoharcerskiej "ISKRA" z Rząśni: Ola, Sandra, Dominika, Martyna, Ania pod opieką drużynowej wzięły udział w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

16 stycznia 2018

Czytaj więcej o: 14.01.2018r. - Harcerki podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

20.12.2017r. - Jasełka w wykonaniu harcerzy

Przejdź do -   20.12.2017r. - Jasełka w wykonaniu harcerzy
Jasełka Bożonarodzeniowe, to szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia powoduje, że ta uroczystość ma zawsze szczególny charakter, jest inna niż pozostałe, dostarcza wielu wrażeń i wzruszeń. W tym roku szkolne  jasełka przygotowali harcerze pod opieką pani Anny Czyżyckiej i  pani Moniki Modlińskiej.
Sens tego święta polega na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem. Jezus powinien narodzić się w nas  - jak pisał Adam Mickiewicz „Wierzysz, że Bóg zrodził się w Betlejemskim żłobie, lecz biada Ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”. Dlatego też należy pamiętać by ten radosny czas nie był tylko zewnętrznym przeżyciem i poddaniem się chwilowemu nastrojowi i urokowi świąt. Chrystus ma się narodzić w każdym z nas.
Harcerze przedstawili współczesną polską rodzinę przygotowującą się do świąt Bożego NarodzenieW klimacie nadchodzących świąt zadali ważne pytania: Co dla nas oznacza „pusty talerz”? Czy współcześni ludzie są gotowi, by przyjąć do swoich domów drugiego człowieka? Czy są gotowi, by otworzyć się na miłość? Czy w naszym domu jest miejsce zarezerwowane dla drugiego człowieka, w którym mieszka Chrystus?  Słowa śpiewanych piosenek i słowa wypowiadane przez młodych aktorów w czasie spektaklu zawierały szereg treści zmuszających zebranych do zastanowienia. Jak każdego roku w Wigilię zasiądziemy przy wspólnym stole, by w gronie najbliższych zjeść Wieczerzę Wigilijną, połamać się opłatkiem, pośpiewać kolędy. W większości polskich domów na stole wigilijnym znajdzie się dodatkowe nakrycie.
W ten sposób wyrażamy pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli lub nie mogą spędzić świąt w gronie rodzinnym. Jednak przede wszystkim to miejsce bywa przeznaczone dla niespodziewanego gościa. Czy to oznacza, że każdego przyjmiemy do stołu? Sąsiada, żebraka, czy wędrowca? Każde Boże Narodzenie przypomina nam, że rodzi się Bóg, który jest Miłością, a puste miejsca przy stole mogą wypełnić osoby samotne, potrzebujące naszej pomocy, naszego wsparcia, naszej miłości. Nie zamykajmy się na drugiego człowieka!
 
"A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat. Żeby zająć wśród nas, puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas, i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole".

Wszystkim, którzy czytają sprawozdanie z jasełek w naszej szkole życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, codziennego uśmiechu, życzliwości, otwartości na drugich ludzi powodujących przemianę w innych i w nas samych.

23 grudnia 2017

Czytaj więcej o: 20.12.2017r. - Jasełka w wykonaniu harcerzy

SZLACHETNA PACZKA W NASZEJ SZKOLE

Przejdź do - SZLACHETNA PACZKA W NASZEJ SZKOLE
Harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej "ISKRA" z Rząśni pod opieką drużynowej -  Anny Czyżyckiej zbierali dary na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. W dniu 18 grudnia 2017 roku przekazali przygotowane paczki.
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i okazaną pomoc  uczniom, nauczycielom i pracownikom Gimnazjum w Rząśni.

22 grudnia 2017

Czytaj więcej o: SZLACHETNA PACZKA W NASZEJ SZKOLE

Harcerze z wizytą w Domu Dziecka

Przejdź do - Harcerze z wizytą w Domu Dziecka

18 grudnia  2017r. harcerze  z  7 Drużyny Starszoharcerskiej  „ISKRA” z Rząśni pod opieką  drużynowej - Anny Czyżyckiej oraz  pani Marzeny Mielczarek udali się do Dąbrowy Rusieckiej do Domu Dziecka, aby wspólnie z podopiecznymi świętować nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Dzięki przeprowadzonej wcześniej zbiórce żywności, nasze Gimnazjum mogło ofiarować podopiecznym prezenty w formie słodyczy i potrzebnych produktów spożywczych. Zaprezentowaliśmy jasełka, które zostały bardzo ciepło przyjęte. Spo­tka­nie z dzieć­mi, wspól­ne roz­mo­wy i za­ba­wy spra­wi­ły, że mło­dzież sta­ła się wraż­liw­sza na trud­ną sy­tu­ację in­nych i bar­dziej do­ce­ni­ła re­la­cje ro­dzin­ne oraz tro­skę i mi­łość ja­ką na co dzień ota­cza­ją ich naj­bliż­si. Ser­decz­na go­ścin­ność opie­ku­nów i dzie­ci oraz uśmie­chy na twa­rzach naj­młod­szych by­ły naj­lep­szą na­gro­dą, ja­ką mło­dzież mo­gła otrzy­mać za trud i za­an­ga­żo­wa­nie wło­żo­ne w or­ga­ni­za­cję ak­cji. Otrzymaliśmy    serdeczne podziękowania, które przekazujemy również tym wszystkim, którzy wsparli naszą działalność.

22 grudnia 2017

Czytaj więcej o: Harcerze z wizytą w Domu Dziecka

Rozgrywki piłki nożnej

Przejdź do - Rozgrywki piłki nożnej

 

W dniu 17 listopada odbyły się rozgrywki piłki nożnej chłopców. Uczestnikami zawodów byli chłopcy, którzy należą do Szkolnego Klubu Sportowego prowadzonego przez p. Marlenę Ryś –Walczyk. W turnieju wzięły udział 3 drużyny:

1. Jakub Kostrzewa, Szymon Pułkownik, Piotr Zbrożek, Jakub Moskwa, Rafał Herczyński, Daniel Kwiatkowski;

2. Mateusz Masek, Jakub Skalski, Dawid Laskowski, Patryk Dzbik, Konrad Zbrożek, Gabriel Komor;

3.Jakub Mentek, Michał Tokarczyk, Gabryś Oskar, Miłosz Białoszewski, Wojciech Słomian, Bartosz Rozumek, Mateusz Owczarek.

I miejsce –drużyna Jakuba Kostrzewy

II miejsce –drużyna Mateusza Maska

III miejsce –drużyna Jakuba Mentka.

 

 

12 grudnia 2017

Czytaj więcej o: Rozgrywki piłki nożnej